ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การควบคุมพัสดุสถานศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2567  ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชี […]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน หัวข้อการรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน

วันที่ 5 เมษายน 2567  ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชี […]

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม– ธันวาคม 2566 (สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566)