สรุปการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใน […]

รายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา จากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป. […]

ออกตรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนวัดหนองออน หลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป. […]

รายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านป่าก้าง อำเภอสันทราย หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อุดมพร ก […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมพร กั […]