รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

ต้อนรับคณะตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชีย […]

การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.สันทราย ติดตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชีย […]

รับมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา “ปันรัก ปันสุข ให้น้อง”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

การประชุมทำแผนปฏิบัติงานชมรมทวิ/พหุภาษาสพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]