สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดเสวนาทิศทางการพัฒนา “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนบ้านร่มหลวง อ.สันทราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพป […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดเสวนาทิศทางการพัฒนา “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพป […]

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัด […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ […]

ดร.อุดมพร บรรยายพิเศษโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพ […]

ประชุมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุนลูกเสือดีเด่น

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยก […]