พัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพเพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ผลิตและพัฒนาครู CMRU Model

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ […]