การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

รับมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา “ปันรัก ปันสุข ให้น้อง”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

การประชุมทำแผนปฏิบัติงานชมรมทวิ/พหุภาษาสพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยกลุ่มอ […]

ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนบ้านป่าก้าง อ.สันทราย กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชีย […]

ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชีย […]

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชียง […]