ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

Chiangmai Primary Educational Service Area Office 2

ที่อยู่หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 AddressMoo 1 Sanphong Maerim Chiangmai 50180

Telephone053-465555 , 053-465556>> Fax Number053-465375

Emai : info@cme2.go.th

Website https://www.cme2.go.th

Facebook https://www.facebook.com/ad.cme2

ที่ชื่อหน่วยงาน/สำนักงาน

1ทีมฝ่ายบริหาร        053465555  053465373 ต่อ 108

2กลุ่มอำนวยการ        053465555  053465374 ต่อ 100

3กลุ่มนโยบายและแผน  053465555  053465372ต่อ 116

4กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  053465555 ต่อ 307

5กลุ่มบริหารงานบุคคล  053465555 ต่อ 110

6กลุ่มบริหารงานการเงิน  053465555  053465371 ต่อ 109,152

7กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  053465555 ต่อ 114

8หน่วยตรวจสอบภายใน  053465555 ต่อ 308

9 กลุ่ม ICT  053465555 ต่อ 304,305