ประชุมหารือการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการยกระดับการทำเกษตรกรรมในชุมชน”

วันอังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการยกระดับการทำเกษตรกรรมในชุมชน” เพื่อสนับสนุน ให้สถานบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ในการนำองค์ความรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ เป้าหมายได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกับหน่วยงานในชุมชนและปราชญ์ ชาวบ้าน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ขยายผลสู่การทำเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมคชสาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1tYFtTkQrtE97zzUar4S9nRdG74kDiWs8?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *