ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศ และบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินงาน ในการตรวจสอบ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT3 – OIT43) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1HhFcwrpjbjQTr2AU28gEEuLIVn5sX5gp?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *