ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสร […]

ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นขอดูคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นขอดูคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ […]

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ดร […]

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. การประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ […]

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ […]

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. […]

การประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบและตัวชี้วัดเพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่พิเศษและกรณีสถานศึกษา นำร่องพื้นที่นวัตกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. […]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฐิตินันท์ […]