โครงการพัฒนาอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะและการจัดทำบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ทีมศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดและบรรยายในโครงการพัฒนาอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกมิติ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัด พร้อมทั้งการพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ การขับเคลื่อน PA สู่การปฏิบัติ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สายงานผู้บริหารสถานศึกษาอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ซึ่ง นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ด้วย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1XLF4zmgkh39AioiYo1W7Dref17FkFow0?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *