พิธีเปิดอาคาร “รัฐรวมใจ” โรงเรียนวัดหนองออนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานในพิธีเปิดอาคาร “รัฐรวมใจ” โรงเรียนวัดหนองออน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติ) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 450,000 บาท ในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย ผ้าป่าชุมชนหนองออนและศิษย์เก่า จำนวน 50,000 บาท, ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้จิตอาสาและองค์กรภายนอกในการดำเนินการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก จิตอาสา 904 เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และคุณณัฐพล หล่ายเจริญ (บริษัทพรหัสนัยจำกัด) บริจาคเรื่องปรับอากาศ 18,000 btu จำนวน 6 ชุด ที่ร่วมกันซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีความพร้อม ความปลอดภัย ในการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ที่จะมาถึง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *