ปรูมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 นายอุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพ […]

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ DLTV เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ ส […]

ประชุมธุรการกลุ่ม ร่วมกันพัฒนาการจัดการระบบ AMSS+

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ ส […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมงาน UNSERV UNISERV ONE Heart (for All) และการลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ ส […]

ประชุมตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชียงใ […]