ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสันคะยอม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านสันคะยอม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านสันคะยอมผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญณาณอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านสันคะยอม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะการสอน และสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

โรงเรียนบ้านสันคะยอมรับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่๑๓ ธันวาค […]