โรงเรียนบ้านสันคะยอมรับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันคะยอม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ พร้อมกับนิเทศ ติดตาม   การดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๖  จากศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นำโดย นางสาวอุษณีย์พันธุมเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นายประชุม นิ่มหนู  ผู้ประสานโครงการปลูกพลังบวกฯ และ นางพรพรรณี  รอดทองคำ ผู้ประสานโครงการปลูกพลังบวกฯ เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *