ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรม“ปักหมุดหยุดโกง!!! ป.ป.ช. รุกหนักผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ “เมืองไทย ไม่โกง” ผ่านมหกรรมงานเดิน – วิ่ง ต้าน โกง “Good Guy Run 2023” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเดื่อ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนวัดปางมะกล้วย

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ทำสมาธิ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดปางมะกล้วยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ส่งเสเริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน

โรงเรียนบ้านริมใต้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โรงเรียนบ้านริมใต้ จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเชิงรุก Active Learning บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง