16 พฤษภาคม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2567 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมนักเรียน

15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร นำโดยผอ.ประทุมพร น้อยทู ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567