ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ป๑ ก ตึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านพระนอน ประกาศร่างรับฟังความคิดเห็นงานก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น 23 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดบ้านเหล่า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ได้มีโครงการ&nbs […]

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนจำนวน ๕ คน จากโรงเรียนวัดอมลอง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนจำนวน ๕ คน จากโรงเรียนวัดอมลอง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ป๑ ก ตึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง