ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ผู้ประสงค์สมัครสามารถเข้ารับเอกสารเเละยื่นใบสมัครได้ที่ […]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เรื่อง ประกวดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาป […]