นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทับเดื่อเข้าสอบ O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน)ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม นำโดยนางว […]

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เนื่องในวันแห่งความร […]

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านป่ […]

โรงเรียนบ้านต้นรุง ได้จัดกิจกรรมการ เตียมความพร้อม การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนพร้าวบูรพา

29 มกราคม 2567 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมวางแผนการดูแลความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ