พิธี ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม มอบสัญลักษณ์ลูกเสือต้านยาเสพติด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีจรรยา สุดาจันทร์  ผู […]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเก […]

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานตามข้อตกลงนำสู่การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA

วันพุธ ที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗นำโดย ว่าที่ร้อยตรี […]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นำโดยว่าที่ร้อยตรีจรรย […]

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด นำโดยว่าที่ร้อยตรีจรรยา สุดาจ […]

นิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อนุบาลโรงเรียนบ้านนาบุญโห […]