ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม 2566