ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าก้าง ได้รับรางวัลศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21 จำนวน 22 คน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าก้าง ได้รับรา […]

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านล้านนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่ […]