โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

#นโยบายระยะเร่งด่วนQuickWinสพฐ #ด้านการลดภาระนักเรียนแล […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

#นโยบายระยะเร่งด่วนQuickWinสพฐ #ด้านการลดภาระนักเรียนแล […]

โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียน

ในเดือนมิถุนายน 2567 เริ่มต้นการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2567 […]

ประชุมธุรการกลุ่ม ร่วมกันพัฒนาการจัดการระบบ AMSS+

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ ส […]

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมอง

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนป่วยด้วยโ […]

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีประสบเหตุอัคคีภัย

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน […]