สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ