ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง “นักทรัพยากรบุคคล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2