การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 8/2566

วันจันทร์ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางปารมี กนะกาศัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางฟองจันทร์ ใจแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 8/2566 โดยมี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างระบบบริิหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” โดยใช้การประชุมแบบ hybrid meeting

ดาวน์โหลดรูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1blbifEeDTXY-DybLEjax9tRKmR8-xmf-?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *