การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment:ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้อำนวยการทุกกลุ่มภารกิจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1_02jDjfQk4aJ1ir78UVbK4FU8p27HHZl?usp=share_link

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *