โรงเรียนบ้านทับเดื่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม TDPSS Model( 5 ร่วมพัฒนา)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม TDPSS Model ( 5 ร่วมพัฒนา) โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสู่การเป็นนวัตกรรมที่มีเป้าหมายและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โรงเรียนบ้านทับเดื่อ จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งอาจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *