โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2566

เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม […]

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม นำโดยนางว […]

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เนื่องในวันแห่งความร […]

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านป่ […]

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม น […]