วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.สันป่ายาง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำน […]

ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายาง

วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสันป่า […]

29 มกราคม 2567 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมวางแผนการดูแลความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

27 ธันวาคม 2566 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ร่วมจัดกิจจกรรมการเรียนรู้วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

4 ธันวาคม 2566 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ(5 ธันวาคม 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งและปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง