ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2566 และประชุมทีมบริหารองค์กร

วันพุธ ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศร […]

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ค […]

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน :กิจกรรมตุงล้านนา

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี […]

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระป […]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ครั้งที่ 2

เลขที่โครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 66027225969 […]