ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือ […]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริ […]

บรรยากาศรับสมัครครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดย […]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เรื่อง แก้ไขประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือ […]

ประชุมชี้แจงเรื่องการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันที่ 3 เมษายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสำนัก […]

ประชุมทางไกล (Video Conference) ซักซ้อมการเตรียมสอบครูผู้ช่วย

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู […]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เรื่อง แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

มาตราการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567