เสวนาทิศทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพภายใต้ อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศรษฐ์ ไ […]

เสวนาทิศทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพภายใต้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านร่มหลวง อำเภอสันทราย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายพิเศรษฐ์ ไ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดเสวนาทิศทางการพัฒนา “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนบ้านร่มหลวง อ.สันทราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพป […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดเสวนาทิศทางการพัฒนา “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพป […]

เสวนาทิศทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพภายใต้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เสวนาทิศทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพภายใต้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายพิเศรษฐ์ ไ […]

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กั […]

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ติดตามการดำเนินการ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายอุดมพร กั […]

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายอุดมพร กั […]

ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์หลังห้องน้ำ และโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แว

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางฟองจันทร์ […]