โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม น […]

โรงเรียนบ้านทับเดื่อได้รับกล่องรวมอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ “ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้กับครูปฐมวัย ปีที่ 3” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งและปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง

ต้อนรับครูย้ายจากโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม ผู้อำนว […]