การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน และ ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อร่วมกันทบทวน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ และกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *