รับรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา