โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2566

เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม […]

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.สันป่ายาง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำน […]

ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายาง

วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสันป่า […]