ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรแนบท้ายในการสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป “ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล”