สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประจำปี 2566

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ กลุ่ม ICT

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ กลุ่มนิเทศ และติดตามฯ

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ กลุ่มตรวจภายในฯ