เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร