เว็บไซต์ในเครือ   :             

1.งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา

    1.1 การจัดเกํบหลักฐานการศึกษา

    1.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา

    1.3 การตรวจสอบวุฒิการศึกษาและรับรองความรู้

    1.4 การเทียบโอนผลการเรียน 

2.งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

    2.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

    2.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน

    2.3 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน

    2.4 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
300
เมื่อวานนี้
423
เดือนนี้
5,458
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
74,973
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง