เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ  
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ รายละเอียด ดังแนบ ...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 31-01-2019
02
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การรวมและเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ  
ประชาสัมพันธ์การรวมและเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ ...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 10-01-2019
03
>> กิจกรรมจิตอาสากลุ่มนโยบายและแผน  
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมเคารพธงชาติ และปกิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดั ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-10-2018
04
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ
...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 24-05-2018
05
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สุโขทัย เขต 2 พัทลุง เขต 2 พะเยา เขต 2 เชียงใหม่ เขต 4 อุบลราชธานี เขต 5 และอุตรดิตถ์ เขต 2  รายละเอียดดังแนบ ...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 27-02-2018
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางฌาณิศา เม่นแต้ม  
1. งานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES  (Electronic Monitoring and Evaluation System) 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางฌาณิศา เม่นแต้ม  
1. งานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES  (Electronic Monitoring and Evaluation System) 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางฌาณิศา เม่นแต้ม  
1. งานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES  (Electronic Monitoring and Evaluation System) 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางฌาณิศา เม่นแต้ม  
1. งานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES  (Electronic Monitoring and Evaluation System) 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางฌาณิศา เม่นแต้ม  
1. งานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES  (Electronic Monitoring and Evaluation System) 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางฌาณิศา เม่นแต้ม  
1. งานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES  (Electronic Monitoring and Evaluation System) 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางฌาณิศา เม่นแต้ม  
1. งานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-MES  (Electronic Monitoring and Evaluation System) 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-07-2020

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
377
เมื่อวานนี้
261
เดือนนี้
11,020
เดือนที่แล้ว
15,096
ปีนี้
97,769
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง