เว็บไซต์ในเครือ   :             
ชื่อ - สกุล  นางฟองจันทร์ ใจแก้ว 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มงาน  กลุ่มนโยบายและแผน 
เบอร์โทรศัพท์  081-2870001 
Email  fongchan_jaikaew@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนโยบายและแผน 
เบอร์โทรศัพท์  091-8589759 
Email  kw19119@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางฌาณิศา เม่นแต้ม 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนโยบายและแผน 
เบอร์โทรศัพท์  084-3784540 
Email  chanise_or@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางสาววาสนา เพลัย 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนโยบายและแผน 
เบอร์โทรศัพท์  089-2629479 
Email  noonoi_15@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางสาวปวีณา ยอดชัย 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนโยบายและแผน 
เบอร์โทรศัพท์  090-3194847 
Email  yu_ipa@hotmail.com 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
308
เมื่อวานนี้
423
เดือนนี้
5,458
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
74,973
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง