เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564  
ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 02-09-2021
02
>> ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564  
ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2564 ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 20-02-2021
04
>> ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
งานมหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561 ดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.85% ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 10-07-2018
05
>> แบบคำขอกู้เงินกองทุน "สงเคราะห์ข้าราชการ สพป.ชม.2"
เอกสารคำขอกู้ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 12-06-2018
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
01
>> คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary  
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเลื่อนเงินเดือน : Smart Salary กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ...
โดย : นางสาวกัลป์  ณ เชียงใหม่   เมื่อวันที่ : 01-08-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรยา ร่องสายกา  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวอรยา  ร่องสายกา  ตำแหน่งธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวประภาศรี ใจสุข  
คู่มือการปฏิบัติงาน  นางสาวประภาศรี  ใจสุข  ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 19-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีทองสุข งานทะเบียนประวัติ ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ...
โดย : นางสาวจีรวัฒน์   ใจจิตต์   เมื่อวันที่ : 18-07-2021

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
4
เมื่อวานนี้
1
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
784
ปีนี้
93,839
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง