เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0  
งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0" ...
โดย : นางสาวกิตติมา  แสงนาโก   เมื่อวันที่ : 14-12-2018
02
>> ขอเชิญคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อฝึกทักษะการปรับพฤติกรรม  
   ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 08-11-2017
03
>> โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561 มีไฟล์แนบ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ คุณสมบัติ ใบสมัคร และกำหนดการสอบ ได้จัดส่งเข้าทางไลน์ ของธุรการโรงเรียนแล้ว ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 08-11-2017
04
>> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตร
...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 05-10-2017
05
>> กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 13-09-2017
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016
01
>> งานวัดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า  
วันนี้ 12 ก.พ. 59 น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ...
โดย : นางศศิวิภา  ทาวงค์   เมื่อวันที่ : 12-02-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
22
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
6,617
เดือนที่แล้ว
15,116
ปีนี้
21,733
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง