เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> ประชาสัมพันธ์: รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
รายละเอียดตำแหน่งที่รับย้ายและเกณฑ์การรับย้าย ตามเอกสารแนบมาด้วย ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 05-07-2021
02
>> ประชาสัมพันธ์: การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้บฐาน ปี พ.ศ.2564  
ประชาสัมพันธ์: การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้บฐาน ปี พ.ศ.2564 รายละเอียดตำแหน่งว่าง และหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 30-06-2021
03
>> ประชาสัมพันธ์: การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564  
รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามเอกสารแนบไฟล์ ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 17-03-2021
04
>> ประชาสัมพันธ์: รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน ตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น บุคลากรฯ อื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ด้วย ศธจ.เชียงใหม่ แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน ตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่    ตำแหน่ง รับย้ายและโอน   จำนวน   10   อัตรา กำหนดการรับ ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 12-01-2021
05
>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดปฏิฑินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 จึงประชาสัมพันธ์การย้ายและอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ที่ประสงค์ขอย้ายกรณีปกติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลีกเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ยื่นคำร้องขอย้ายตามเอกสารประกอบพิจารณาให้ครบถ้วน ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 8 - 28 มกราคม พ.ศ. 2564 (15 วันทำการ) รายละเอียดอัต ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 23-12-2020
01
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นางวิไลลักษณ์  ไทระยะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ  
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018
01
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นางวิไลลักษณ์  ไทระยะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ  
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018
01
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นางวิไลลักษณ์  ไทระยะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ  
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018
01
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นางวิไลลักษณ์  ไทระยะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายอรรถวิทย์  ใจแก้ว   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ  
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
4
เมื่อวานนี้
1
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
784
ปีนี้
93,839
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง