เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> เผยแพร่เอกสารการเขียนโครงการ  
เผยแพร่เอกสารการเขียนโครงการ จากการประชุมวันที่ 20 -21 มีนาคม 2562  ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 22-03-2019
02
>> เอกสารประกอบการประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ Link >> https://goo.gl/MutYPm ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 30-06-2018
01
>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 14-07-2019
02
>> คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2  
คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2 ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
04
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018
05
>> คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร
คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 16-05-2018
01
>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 14-07-2019
02
>> คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2  
คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2 ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
04
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018
05
>> คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร
คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 16-05-2018
01
>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 14-07-2019
02
>> คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2  
คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2 ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
04
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018
05
>> คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร
คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 16-05-2018
01
>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 14-07-2019
02
>> คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2  
คู่มือการใช้งาน อินเทอร์เนตภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต.2 ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
คู่มือการปฏิบัติงาน นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 18-06-2019
04
>> คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
คู่มือการปฏิบัติงานราชการ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ...
โดย : นางวิไลลักษณ์   ไทระยะ   เมื่อวันที่ : 20-06-2018
05
>> คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร
คู่มือการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม พิฆเนศวร ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 16-05-2018

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
266
เมื่อวานนี้
407
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,748
ปีนี้
26,882
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง