เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “จิตสำนึกเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต”  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “จิตสำนึกเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดการประกวด ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Tw4rPADE_NpwiqkLBekFONPN4qJhLq26?usp=sharing ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 11-06-2021
02
>> ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  
ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th หัวข้อ “การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ” ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 15-12-2020
03
>> ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน  
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00  น. ณ บริเวณห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 22-10-2020
04
>> การดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 14-07-2020
05
>> รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 14-07-2020
01
>> การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน ปี งปม.2559  
วันที่ 6 เมษายน 2559 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559  แบบ ปอ.1 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 6 เม.ย.2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 08-04-2016
01
>> การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน ปี งปม.2559  
วันที่ 6 เมษายน 2559 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559  แบบ ปอ.1 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 6 เม.ย.2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 08-04-2016
01
>> การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน ปี งปม.2559  
วันที่ 6 เมษายน 2559 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559  แบบ ปอ.1 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 6 เม.ย.2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 08-04-2016
01
>> การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน ปี งปม.2559  
วันที่ 6 เมษายน 2559 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559  แบบ ปอ.1 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 6 เม.ย.2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 08-04-2016
01
>> การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน ปี งปม.2559  
วันที่ 6 เมษายน 2559 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559  แบบ ปอ.1 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 6 เม.ย.2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 08-04-2016
01
>> การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน ปี งปม.2559  
วันที่ 6 เมษายน 2559 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559  แบบ ปอ.1 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 6 เม.ย.2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 08-04-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
7
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,772
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,287
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง