เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นางสาวปาริชาติ เภสัชชา 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  081-8859574 
Email  parichat_noina@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  089-4330856 
Email  green_sweet44@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางจันทกานต์ สิทธิราช 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  089-9544191 
Email  snram.cm2@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายกันตวิชญ์ มะโนคำ 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  084-5731110 
Email  kantawit-cmi2@esdc.go.th 
ชื่อ - สกุล  นางเสมอแข อภิรมยานนท์ 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  098-7467688 
Email  samerkae@cme2.go.th 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
544
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง