เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  081-2899612 
Email  achanijan@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางสาวปาริชาติ เภสัชชา 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  081-8859574 
Email  parichat_noina@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางจันทกานต์ สิทธิราช 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  089-9544191 
Email  snram.cm2@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  089-4330856 
Email  green_sweet44@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายกันตวิชญ์ มะโนคำ 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  084-5731110 
Email  kantawit-cmi2@esdc.go.th 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
485
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง