เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นางปารมี กนะกาศัย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  087-1773232 
Email  parame.kna@cme2.go.th 
ชื่อ - สกุล  นางสุรางค์ อินทรักษา 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  081-4735130 
Email  surang_intarak@cme2.go.th 
ชื่อ - สกุล  นางรัศมี มุ่งหมาย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  084-1500905 
Email  mee_905@yahoo.com 
ชื่อ - สกุล  นางพัชริน ศุภกิจโกศล 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  084-9504142 
Email  napt.mon@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางสาวกัลป์ ณ เชียงใหม่ 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  086-9139050 
Email  gncm@cme2.go.th 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
540
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง