เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นางปารมี กนะกาศัย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  087-1773232 
Email  kanakasai10@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางสุรางค์ อินทรักษา 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  081-4735130 
Email  surang_intarak@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางจิราพร นิติสุทธิกา 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  089-8524461 
Email  all_cm@hotmail.co.th 
ชื่อ - สกุล  นางรัศมี มุ่งหมาย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  084-1500905 
Email  mee_905@yahoo.com 
ชื่อ - สกุล  นางสาววาสนา เพลัย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  089-2629479 
Email  noonoi_15@hotmail.com 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
485
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง