เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  
กลุ่มงาน  ฝ่ายบริหาร 
เบอร์โทรศัพท์  091-7165335 
Email  sutthichai.det@cme2.go.th 
ชื่อ - สกุล  นายประกอบกิตติ์  ปัสสวาท 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2 
กลุ่มงาน  ฝ่ายบริหาร 
เบอร์โทรศัพท์  053 465 555 ต่อ 108 
Email  prakobkitpsw@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายชลอ  คชาประดิษฐ์ 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2 
กลุ่มงาน  ฝ่ายบริหาร 
เบอร์โทรศัพท์  097-9205627 
Email  ch.alor@hotmail.com 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
485
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง