เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นางรำพัน ทองคำ 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
กลุ่มงาน  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  081-9504680 
Email  rumpan@cme2.go.th 
ชื่อ - สกุล  นายธนาสินธุ์ ปัญญาดี 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์  088-2613992 
Email  tanasin.p@cme2.go.th 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
544
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง