เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นางภัญพัชญ์  จะวะนะ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ 
เบอร์โทรศัพท์  094-6356085 
Email  nongcme2@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางสายฤดี มารังค์ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ 
เบอร์โทรศัพท์  081-7844415 
Email  sairudee_ma@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นางสาวสุมาลี สมติ๊บ 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ 
เบอร์โทรศัพท์  086-9233287 
Email  sumalee.cm95@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายรุ่งศักดิ์  ชัยชนะสีพลี 
ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ 
เบอร์โทรศัพท์  081-9501316 
Email  pr_cmtc@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ 
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 
กลุ่มงาน  กลุ่มอำนวยการ 
เบอร์โทรศัพท์  091-4128816 
Email  somsak.wo@cme2.go.th 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
485
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง